• 1380
  0

  சென்னை வாழ் காரைக்குடி நகரத்தார்களின் மேம்பாட்டிறாகாக சென்னையில் “காரைக்குடி நகரத்தார் சங்கம் சென்னை (KNSC)” என்ற பெயரில் 2015ல் தொடங்கப்பட்டது. ஆரம்பகாலம் முதலே அவர்கள் தங்களின் திறமைகளினாலும், சங்கத்தின் லோகோ மூலமாகவும் ஒன்பது நகரக்கோவில் நகரத்தார்களிடையே ...
 • 1209
  0

  It has been six months since the formation of the Federation of Singapore Indian Organisations or FSIO was announced in October 2021 during the fireside chat ...
 • 1161
  0

  Working closely with partners as Singapore’s economic agencies waste no time in tapping local and overseas markets in the post- pandemic era. That was the key ...
 • 968
  0

  India’s Speaker of Parliament, Shri Om Birla was in Singapore with a Parliamentary delegation from 24 to 26 April and during his visit met with Singapore’s ...
 • 948
  0

  Singapore, a multi-racial country in South East Asia currently celebrated the ‘Tamil Language Festival’.  The Tamil Language Council has to be lauded for its efforts in spearheading the festival with its ...
 • 1065
  0

  Little India Shopkeepers & Heritage Association (LISHA) being the cultural custodian of the Little India Precinct holds the Indian and Tamil New Year annually. This year ...
 • 1228
  0

  The Singapore Indian Chamber of Commerce and Industry has a new Chief Executive Officer. He is Dinesh Singh and he has joined SICCI from 18 April ...
 • 965
  0

  After two years, Kamala Club, Singapore is celebrating, Indian State theme Dinner – a cultural event on the state of Uttar Pradesh. This event will give ...
 • 816
  0

  SINDA Initiative on Women Development and Empowerment Launched by Minister Indranee Rajah Range of programmes under “Let Her Shine!’ complement recent White Paper on Singapore Women’s ...
 • 717
  0

  லீஷா பெண்கள் பிரிவு, கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக, வளர் தமிழ் இயக்கத்தோடு இணைந்து, தமிழ் மொழி விழாவில் பல சுவாரசியமான நிகழ்ச்சிகளை செய்து வருகிறோம். “பழங்களே மருந்து”, “கல்யாண சமையல் சாதம்”, மற்றும் “நிலாசோறு” என ...