• எழுத்தாளர் நாஞ்சில் நாடனுடன் ஒரு சந்திப்பு: கடந்த ஞாயிறு மாலை 6 மணி அளவில் வாசகர் வட்டமும்சிங்கப்பூர் தேசிய நூலகமும் இணைந்து வாசிப்புத்திருவிழாவின் ஒரு அங்கமாக எழுத்தாளர் நாஞ்சில் நாடன்சிறப்புரை ஆற்றினார். வாசிப்புக் ...